شهید اندرزگو در حوزه علمیه قم: او را به هوش سرشار شناختم
49 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) ابان 1386 - شماره 24 )(2 صفحه - از 10 تا 11)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی