شهید سید مصطفی خمینی و مبارزه: عواطف این پدر و فرزند نسبت به یکدیگر را در جای دیگر ندیدم
54 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) ابان 1385 - شماره 12 )(3 صفحه - از 8 تا 10)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی