ابعاد ناشناخته ای از شخصیت امام: امام می فرمود من این مردم را از همه بهتر می شناسم
50 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : شاهد یاران ) خرداد 1385 - شماره 7 )(2 صفحه - از 18 تا 19)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی