انحرافات آنها از سالها قبل آغاز شده بود: فتوای سال 54
46 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : شاهد یاران ) بهمن 1384 - شماره 3 )(2 صفحه - از 16 تا 17)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی